Image

07/12/2023

Eximbank Ebiz: triển khai dịch vụ đăng ký nhận thông báo biến động số dư

Kể từ ngày 27/11/2023, Khách hàng Doanh nghiệp đã có thể đăng ký và nhận tin biến động số dư cho tài khoản thanh toán trên ứng dụng ngân hàng số Eximbank EBiz. Theo đó, chủ doanh nghiệp có thể thiết lập việc nhận tin biến động số dư của danh sách tài khoản theo từng số điện thoại, từng user người sử dụng với các hình thức 

🆓Qua tin nhắn OTT trên ứng dụng Eximbank EBiz: Miễn phí

☑️Qua SMS hoặc kết hợp OTT và SMS: theo biểu phí hiện hành

Thao tác đăng ký và hủy dịch vụ hoàn toàn có thể thực hiện trên ứng dụng với các bước được hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu.

👉 Trung tâm hỗ trợ khách hàng 24/7: 1900 6655

Image
icon
iconicon