Image

11/01/2024

Eximbank dành 2.000 tỷ đồng tài trợ các doanh nghiệp xuất khẩu với lãi suất ưu đãi

Hưởng ứng chỉ đạo của NHNN về việc giảm lãi suất cho vay nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn giá rẻ, ngay đầu tháng 7/2011 ngân hàng xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Eximbank thực hiện chương trình “Tài trợ Xuất khẩu bằng VNĐ với lãi suất ưu đãi”.

Mức lãi suất được áp dụng cho các doanh nghiệp Xuất Khẩu là 19,5%/năm cho mục đích bổ sung vốn thu mua hàng hóa, nguyên vật liệu, thanh toán cho các chi phí liên quan đến sản xuất, kinh doanh chế biến hàng hóa xuất khẩu. Thời gian cho vay tối đa 6 tháng. Eximbank sẽ dành 2.000 tỷ đồng cho chương trình này.

Image
icon
iconicon