Image

11/01/2024

Eximbank dành 200 tỷ đồng Cho vay bình ổn thị trường năm 2013 và Tết Giáp Ngọ 2014

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có điều kiện tiếp cận vốn ưu đãi. Ngày 01/04/2013 Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam triển khai chương trình cho vay bình ổn thị trường trong năm 2013 và Tết Giáp Ngọ 2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

Theo đó, Eximbank sẽ dành 200 tỷ đồng cho vay ưu đãi các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường. Lãi suất ưu đãi áp dụng cho các khỏan vay ngắn hạn tối đa 12 tháng là 6%/năm, áp dụng cố định trong suốt thời gian vay và các khỏan vay trung dài hạn tối đa 5 năm là 10% (trong năm đầu tiên).

Đối tương Eximbank sẽ xem xét cho vay ưu đãi là các doanh nghiệp có ngành nghề thuộc các nhóm hàng lương thực, thực phẩm, sữa, mặt hàng phục vụ mùa khai trường, dược phẩm thiết yếu…đáp ứng được yêu cầu của chương trình bình ổn giá do Sở Công thương TPHCM quy định.

Eximbank mong muốn với các hình thức hỗ trợ trên sẽ giúp tháo những khó khăn về nguồn vốn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm bình ổn giá thị trường trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014.

Image
icon
iconicon