Image

11/01/2024

Dịch vụ thanh toán UPAS - L/C trả chậm thanh toán ngay

Sản phẩm UPAS-Usance Payable At Sight nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho doanh nghiệp Nhập khẩu thông qua việc chuyển L/C thanh toán tiền hàng từ "trả ngay" thành "trả chậm".

Các điều kiện áp dụng:
- Áp dụng cho doanh nghiệp Nhập khẩu đáp ứng các điều kiện mở L/C nhập khẩu trả chậm theo quy định hiện hành Eximbank; theo quy định của ngân hàng nhà nước và pháp luật;
- Áp dụng cho các L/C thanh toán bằng USD, thời hạn trả chậm tối đa 180 ngày.

Tiện ích:
- Doanh nghiệp Nhập khẩu được thanh toán chậm tiền hàng trên cơ sở bảo lãnh của Eximbank.
- Doanh nghiệp Xuất khẩu nước ngoài (người thụ hưởng) được thanh toán ngay.
- Mức phí cạnh tranh.
- Được Eximbank tư vấn tận tình, chu đáo.

Image
icon
iconicon