Image

11/01/2024

Đăng ký sử dụng dịch vụ Thanh toán trực tuyến và dịch vụ SMS Alert bằng tin nhắn

Nhằm tạo tiện ích tối đa cho chủ thẻ, từ ngày 12/10/2012, Eximbank chính thức triển khai hình thức đăng ký sử dụng dịch vụ Thanh toán trực tuyến (thẻ nội địa) và dịch vụ SMS Alert (thẻ quốc tế) bằng tin nhắn. Theo đó,

  • Để đăng ký sử dụng dịch vụ Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa, chủ thẻ nhắn tin với:
    • - Cú pháp: EIB ECOM [SỐ THẺ] và gửi đến 8149
    • - Điều kiện: Chủ thẻ đã đăng ký dịch vụ SMS Banking – dịch vụ thông báo số dư tự động (không áp dụng cho thẻ trả trước nội địa vô danh).
  • Để đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Alert (nhận thông báo giao dịch phát sinh, truy vấn hạn mức còn lại hoặc mở/khóa thẻ quốc tế), chủ thẻ nhắn tin với:
    • - Cú pháp: EIB SMSALERT [6 SỐ CUỐI CỦA THẺ] và gửi đến 8149
    • - Điều kiện: Chủ thẻ quốc tế có đăng ký số điện thoại trên hồ sơ phát hành thẻ (không áp dụng cho thẻ trả trước quốc tế).

Ngoài ra, chủ thẻ cũng có thể đăng ký sử dụng các dịch vụ trên tại các điểm giao dịch của Eximbank hoặc truy cập Internet Banking đăng ký.

Lưu ý: Internet Banking mới chỉ áp dụng cho đăng ký sử dụng dịch vụ Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Điện thoại: (08)38210051/46.
Email: contact@eximbank.com.vn.

Image
icon
iconicon