Image

11/01/2024

Chương trình "Nhận quà may mắn cùng thẻ Eximbank-MasterCard"

1. Tên chương trình khuyến mại: “Nhận quà may mắn cùng thẻ Eximbank-MasterCard”.

2. Sản phẩm khuyến mại: Dịch vụ phát hành mới và thanh toán thẻ Eximbank-MasterCard.

3. Hình thức khuyến mại:
Tặng quà, tiền thưởng cho khách hàng phát hành mới và sử dụng thẻ trong thời gian khuyến mại.

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/08/2011 đến ngày 30/09/2011, được chia thành 2 đợt khuyến mại:

Đợt 1: Từ 01/08/2011 đến 31/08/2011
Đợt 2: Từ 01/09/2011 đến 30/09/2011

5. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc.

6. Đối tượng hưởng khuyến mại:
Chủ thẻ tín dụng Eximbank-MasterCard gồm: thẻ chuẩn, thẻ vàng và TeacherCard.

7. Cơ cấu giải thưởng:
7.1 Giải thưởng 1:
Trong mỗi đợt khuyến mại, 15 phần quà là phiếu mua hàng tại Parkson trị giá 1.000.000 đồng/ phiếu dành cho 15 chủ thẻ Eximbank-MasterCard có doanh số sử dụng nhiều nhất trong đợt khuyến mại.

7.2 Giải thưởng 2:
- 45 phần quà (bao gồm 33 phần quà là phiếu mua hàng tại Parkson trị giá 300.000 đồng/phiếu và 12 phần quà là tiền thưởng 300.000 đồng/phần) dành cho 45 chủ thẻ phát hành mới và phát sinh giao dịch sớm nhất trong đợt 1.
- 45 phần tiền thưởng 300.000 đồng/phần dành cho 45 chủ thẻ phát hành mới
và phát sinh giao dịch sớm nhất trong đợt 2.

8. Nội dung và thể lệ chi tiết của chương trình khuyến mại:
8.1  Quy định chung về giao dịch:
- Các giao dịch được tham gia chương trình khuyến mại này là các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ thành công tại Đơn vị chấp nhận thẻ, các giao dịch tại ATM, quầy giao dịch Eximbank; các giao dịch thanh toán hóa đơn công cộng: điện, nước, điện thoại…, thanh toán qua mạng Internet; không tính các giao dịch hủy.
- Doanh số thanh toán được tính theo từng tài khoản thẻ. Các giao dịch của chủ thẻ phụ và chủ thẻ chính sẽ được quy về tính chung cho chủ thẻ chính. Ví dụ: Chủ thẻ A phát hành 01 thẻ chính và 02 thẻ phụ, doanh số của chủ thẻ A được tính là doanh số của chủ thẻ chính cộng với doanh số của 2 chủ thẻ phụ.

8.2 Quy định về cách thức xác định trúng thưởng giải thưởng 1:
- Cuối mỗi đợt khuyến mãi, Eximbank tổng hợp danh sách 15 chủ thẻ có doanh số thanh toán hàng hóa, dịch vụ tích lũy nhiều nhất trong đợt khuyến mại đó để trao giải thưởng (trường hợp có nhiều chủ thẻ có doanh số tích lũy bằng nhau thì giải thưởng sẽ được ưu tiên trao cho chủ thẻ phát sinh giao dịch cuối cùng sớm hơn).
- Một chủ thẻ chỉ được nhận tối đa 01 giải thưởng trong tổng số 15 giải thưởng nêu trên.

8.3 Quy định về cách thức xác định trúng thưởng giải thưởng 2:
- Điều kiện nhận thưởng: khách hàng phát hành mới thẻ quốc tế Eximbank – MasterCard (bao gồm thẻ chuẩn, thẻ vàng và TeacherCard) và phát sinh giao dịch sớm nhất trong đợt khuyến mại, cụ thể như sau:

Trong đợt 1, 45 phần quà dành cho 45 chủ thẻ phát hành mới và phát sinh giao dịch sớm nhất trong đợt khuyến mại, cụ thể như sau: 33 chủ thẻ đầu tiên được nhận phiếu mua hàng tại Parkson trị giá 300.000 đồng; 12 chủ thẻ tiếp theo được nhận quà tặng là tiền thưởng 300.000 đồng.
Trong đợt 2, 45 chủ thẻ phát hành mới và phát sinh giao dịch sớm nhất trong đợt khuyến mại được nhận quà tặng là tiền thưởng 300.000 đồng.
- Mỗi chủ thẻ chỉ nhận được tối đa một phần quà.

9. Trách nhiệm thông báo:
- Eximbank có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, danh sách khách hành trúng thưởng trên trang web của Eximbank: www.eximbank.com.vn hoặc các phưong tiện thông tin đại chúng khác.
- Eximbank có trách nhiệm thông báo (điện thoại, email, thư, fax…) đến các chủ thẻ trúng thưởng chương trình khuyến mại để hướng dẫn về thời gian, địa điểm, thủ tục nhận giải thưởng, cụ thể như sau:

Đối với quà tặng là Phiếu mua hàng tại Parkson: khách hàng có thể nhận trực tiếp tại các điểm giao dịch của Eximbank, hoặc được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ khách hàng đăng ký trong hồ sơ phát hành thẻ.
Đối với quà tặng là Tiền thưởng: Eximbank sẽ chuyển khoản số tiền thưởng vào tài khoản thanh toán thẻ.
- Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày Eximbank gửi thông báo đến khách hàng trúng thưởng, Eximbank sẽ tiến hành trao thưởng cho các khách hàng trúng thưởng mỗi đợt khuyến mại.
- Mọi thắc mắc của khách hàng có liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các địa điểm giao dịch của Eximbank trên toàn quốc hoặc liên hệ:


Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7
Số 07 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3821 0046 – 3821 0051

10. Các quy định khác:
- Giải thưởng phiếu mua hàng Parkson không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, chiết khấu, hoặc giảm giá. Phiếu mua hàng áp dụng theo chính sách của nhà cung cấp. Eximbank không chịu trách nhiệm đối với phiếu mua hàng này kể từ thời điểm Eximbank giao phiếu mua hàng cho khách hàng.
- Giải thưởng được trao cho chủ thẻ chính.
- Chủ thẻ có trách nhiệm lưu giữ các Hóa đơn mua hàng và Hóa đơn thanh toán thẻ cần thiết để xuất trình khi Ngân hàng có yêu cầu. Số tiền trên Hóa đơn mua hàng phải khớp đúng với Hóa đơn thanh toán thẻ của ĐVCNT.
- Eximbank sẽ không tặng phiếu mua hàng hoặc thưởng tiền nếu chủ thẻ chấm dứt sử dụng thẻ: (i) trong thời gian diễn ra mỗi đợt khuyến mại; hoặc (ii) trước thời gian trả thưởng của mỗi đợt khuyến mại.
- Eximbank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ và thực hiện các thủ tục trả thưởng.
- Eximbank được miễn trách đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình như: cháy nổ, lũ lụt, động đất… làm cho các giao dịch của chủ thẻ bị sai lệch, không thực hiện được hoặc không truyền về hệ thống ngân hàng.
- Eximbank có quyền thay đổi và điều chỉnh các điều kiện và điều khoản của chương trình cho phù hợp và Eximbank phải công bố rộng rãi, công khai trên web
- Bằng việc tham gia vào chương trình này, Chủ thẻ chấp nhận tất cả các điều kiện và điều khoản của chương trình được liệt kê trong Thể lệ chương trình này và theo tất cả các điều khoản trong Các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ Eximbank - MasterCard do Eximbank phát hành.
- Chủ thẻ trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở liên quan đến việc nhận giải (nếu nhận thưởng tại điểm giao dịch Eximbank) và thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Eximbank được toàn quyền sử dụng tên, hình ảnh của chủ thẻ trúng thưởng cho mục đích quảng cáo.
- Eximbank chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại. Trong trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng do Eximbank phát hành có sai sót gây hiểu lầm cho chủ thẻ trong việc trúng thưởng thì Eximbank có trách nhiệm xác định lại, đúng chủ thẻ trúng thưởng để trao giải thưởng này cho chủ thẻ
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Eximbank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Image
icon
iconicon