Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 23/05/2011 - 27/05/2011

THỨ HAI - 23/05/2011

9:30

Trung Quốc

PMI khu vực sản xuất HSBC

* * * *

51.1

 

51.8

12:00

Nhật

Báo cáo hàng tháng của BOJ

* * * *

 

 

 

14:00

Châu Âu

PMI sản xuất Pháp

* * * *

55.0

57.0

57.5(1)

14:00

Châu Âu

PMI dịch vụ Pháp

* * * *

62.8

62.2

62.9(1)

14:30

Châu Âu

PMI sản xuất Đức

* * * *

58.2

61.2

62.0(1)

14:30

Châu Âu

PMI dịch vụ Đức

* * * *

54.9

57.1

56.8(1)

15:00

Châu Âu

PMI sản xuất

* * * *

54.8

57.6

58.0(1)

15:00

Châu Âu

PMI dịch vụ

* * * *

55.4

56.6

56.7(1)

Cả ngày

Canada

Nghỉ lễ

 

 

 

 

19:30

Anh

Bài phát biểu của thành viên MPC Tucker

* * * *

 

 

 

THỨ BA - 24/05/2011

14:00

Châu Âu

GDP quý 1 Đức (q/q)

* * *

1.5%

1.5%

1.5%

15:00

Châu Âu

Khả sát môi trường kinh doanh Ifo Đức

* * * * *

114.2

113.9

114.2

15:30

Anh

Cho vay khu vực công

* * * * *

7.7B

5.0B

15.6B(1)

16:00

Châu Âu

Đơn đặt hàng công nghiệp mới (t/t)

* * * *

-1.8%

-1.2%

0.5%(1)

Chờ đợi

Anh

Báo cáo lạm phát Hearings

* * * * *

 

 

 

17:00

Anh

Doanh số CBI

* * * *

18

11

21

18:00

Anh

Bài phát biểu của thành viên MPC, Fisher

* * * *

 

 

 

19:25

Mỹ

Bài phát biểu của thàng viên FOMC, Duke

* * *

 

 

 

20:00

Châu Âu

Khảo sát môi trường kinh doanh Bỉ, NBB

* * * *

-0.5

2.8

2.8

20:50

Mỹ

Bài phát biểu của thành viên FOMC, Plosser

* * * *

 

 

 

21:00

Mỹ

Doanh số bán nhà mới

* * * * *

323K

305K

301K(1)

21:00

Mỹ

Chỉ số sản xuất của bang Richmond

* * *

-6

10

10

THỨ TƯ - 25/05/2011

6:50

Nhật

Biên bản họp bàn chính sách tiền tệ

* * * *

 

 

 

6:50

Image
icon
iconicon