Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 22/11/2010 - 26/11/2010

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 22/11/2010

22:00

Châu Âu

Niềm tin tiêu dùng

* * * * *

 -10

-10

-11

23:00

Châu Âu

Bài phát biểu của thống đốc ECB Trichet

* * * *

 

 

 

THỨ BA - 23/11/2010

Cả ngày

Nhật

Nghỉ lễ

 

 

 

 

14:00

Châu Âu

Chỉ số GDP quý 3 Đức

* * *

0.7%

0.7%

0.7%

15:00

Châu Âu

PMI kh vực sản xuất Pháp

* * * *

57.5

55.2

55.2

15:00

Châu Âu

PMI khu vực dịch vụ Pháp

* * * *

55.7

55.0

54.8(1)

15:30

Châu Âu

PMI khu vực sản xuất Đức

* * * *

58.9

57.0

56.6(1)

15:30

Châu Âu

PMI khu vực dịch vụ Đức

* * * *

58.6

55.9

56.0(1)

16:00

Châu Âu

PMI khu vực sản xuât

* * * *

55.5

54.4

54.6(1)

16:00

Châu Âu

PMI khu vực dịch vụ

* * * *

55.2

53.2

53.3(1)

16:30

Anh

Cho vay thế chấp BBA

* * * *

30.8K

31.3K

31.1K

17:30

Nhật

Bài phát biểu của thống đốc BOJ

* * * *

 

 

 

19:00

Châu Âu

Môi trường tiêu dùng Gfk Đức

* * * *

5.5

5.1

5.1(1)

19:00

Canada

CPI lõi (T)

* * * * *

0.4%

0.1%

0.2%

19:00

Canada

CPI (T)

* * * *

0.4%

0.2%

0.2%

20:30

Canada

Doanh số bán lẻ lõi (T)

* * * * *

0.4%

0.4%

0.6%(1)

20:30

Canada

Doanh số bán lẻ (T)

* * * *

0.6%

0.8%

0.7%(1)

20:30

Mỹ

Ước tính GDP quý 3

* * * * *

2.5%

Image
icon
iconicon