Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 21/02/2011 - 25/02/2011

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 21/02/2011

6:54

Anh

Chỉ số lạm phát giá nhà đất Rightmove (t/t)

* * * *

3.1%

 

0.3%

15:00

Châu Âu

PMI sản xuất Pháp

* * * *

55.3

55.0

54.9(1)

15:00

Châu Âu

PMI dịch vụ Pháp

* * * *

60.8

58.0

57.8(1)

15:30

Châu Âu

PMI sản xuất Đức

* * * *

62.6

60.3

60.5(1)

15:30

Châu Âu

PMI dịch vực Đức

* * * *

59.5

60.3

60.3(1)

16:00

Châu Âu

Khảo sát môi trường kinh doanh Ifo Đức

* * * * *

111.2

110.3

110.3

16:00

Châu Âu

PMI sản xuất

* * * *

59.0

57.3

57.3(1)

16:00

Châu Âu

PMI dịch vụ

* * * *

57.2

56.0

55.9(1)

Cả ngày

Mỹ

Nghỉ lễ

 

 

 

 

THỨ BA - 22/02/2011

14:00

Thuỵ Sỹ

Cán cân thương mại

* * * *

1.96B

1.65B

1.26B(1)

14:00

Thuỵ Sỹ

Chỉ số tiêu dùng UBS

* * * *

1.68

 

1.83(1)

14:00

Châu Âu

Môi trường tiêu dùng GfK Đức

* * * *

6.0

5.8

5.8(1)

16:30

Anh

Vay nợ khu vực công

* * * * *

-5.3B

-0.7B

14.5B(1)

20:30

Canada

Doanh số bán lẻ lõi (t/t)

* * * * *

0.6%

0.7%

0.9%(1)

20:30

Canada

Doanh số bán lẻ (t/t)

* * * *

-0.2%

0.0%

1.5%(1)

21:00

Châu Âu

Môi trường kinh doanh NBB Bỉ

Image
icon
iconicon