Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 18/04/2011 - 22/04/2011

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 18/04/2011

6:01

Anh

Giá nhà toàn quốc Rightmove (t/t)

* * * *

1.7%

0.8%

19:30

Canada

Lượng cổ phiếu được thu mua bởi vốn nước ngoài

* * * *

2.50B

11.23B

13.37B(1)

21:00

Mỹ

Khảo sát thị trường nhà đất NAHB

* * *

16

17

17

21:30

Mỹ

Bài phát biểu của thành viên FOMC, Fisher

* * * *

23:30

Mỹ

Bài phát biểu của thành viên FOMC, Fisher

* * * *

THỨ BA - 19/04/2011

8:30

Úc

Biên bản họp bàn chính sách tiền tệ

* * * * *

9:30

Trung Quốc

PMI khu vực sản xuất HSBC

* * * *

51.8

51.8(1)

12:00

Nhật

Niềm tin hộ gia đình

* * *

38.3

39.9

40.6

14:00

Châu Âu

PMI khu vực sản xuất Pháp

* * * *

56.9

55.3

55.4(1)

14:00

Châu Âu

PMI khu vực dịch vụ Pháp

* * * *

63.4

60.1

60.4(1)

14:30

Châu Âu

PMI khu vực sản xuất Đức

* * * *

61.7

60.1

60.9

14:30

Châu Âu

PMI khu vực dịch vụ Đức

* * * *

57.7

59.9

60.1

14:30

Châu Âu

Niềm tin người tiêu dùng

* * *

-11

-10

-11

15:00

Châu Âu

Tài khoản vãng lai

* * * *

-7.2B

-2.3B

-5.6B(1)

15:00

Châu Âu

PMI khu vực sản xuất

* * * *

57.7

57.2

57.5(1)

15:00

Châu Âu

PMI khu vực dịch vụ

* * * *

56.9

57.0

57.2(1)

18:00

Canada

CPI lõi (t/t)

* * * * *

0.7%

0.3%

0.2%

18:00

Canada

CPI

* * * *

1.1%

0.7%

0.3%

19:30

Canada

Chỉ số hàng đầu (t/t)

* * * *

0.8%

0.5%

1.1%(1)

19:30

Canada

Doanh số bán sĩ (t/t)

* * * *

-0.6%

0.3%

1.6%(1)

19:30

Mỹ

Số nhà được cấp phép xây mới

* * * * *

0.59M

0.55M

0.53M(1)

19:30

Mỹ

Số nhà khởi công xây mới

* * * *

0.55M

0.53M

0.51M(1)

THỨ TƯ - 20/04/2011

6:50

Nhật

Cán cân thương mại

* * * *

Image
icon
iconicon