Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 15/11/2010 - 19/11/2010

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 15/11/2010

6:50

Nhật

Ước tính GDP quý 3

* * * * *

0.9%

0.6%

0.4%(1)

7:01

Anh

Chỉ số giá cả nhà đất Rightmove(T)

* * * *

-3.2%

 

3.1%

7:30

Úc

Doanh số bán oto mới (T)

* * * *

-0.6%

 

1.0%(1)

11:30

Nhật

Chỉ số sản lượng công nghiệp ()T

* * *

-1.6%

-1.9%

-1.9%

15:15

Thuỵ Sỹ

PPI (T)

* * * *

-0.4%

0.0%

-0.1%

16:00

Châu Âu

Cán cân thương mại Ý

* * *

-3.19B

-1.91B

-2.97B(1)

17:00

Châu Âu

Cán cân thương mại

* * *

2.4B

1.3B

-1.7B(1)

20:30

Canada

Doanh số bán oto mới (T)

* * *

4.2%

3.2%

-4.8%

20:30

Mỹ

Doanh số bán lẻ lỏi (T)

* * * * *

0.4%

0.4%

0.5%(1)

20:30

Mỹ

Doanh số bán lẻ (T)

* * * * *

1.2%

0.7%

0.7%(1)

20:30

Mỹ

Chỉ số sản xuất bang New York

* * * *

-11.1

13.9

15.7

22:00

Mỹ

Dự trữ kinh doanh (T)

* * * *

0.9%

0.6%

0.9%(1)

THỨ BA - 16/11/2010

6:50

Nhật

Chi phí dịch vụ của hoạt động công nghiệp (T)

* * * *

-0.9%

-0.4%

0.1%(1)

7:30

Úc

Biên bản họp bàn chính sách tiền tệ

* * * * *

 

 

 

9:00

Trung Quốc

Chỉ số hàng đầu CB (T)

* * *

0.6%

 

0.7%

14:45

Châu Âu

Ước tính bảng lương phi nông nghiệp Pháp (Q)

* * * *

0.3%

0.4%

0.1%(1)

16:30

Anh

CPI (N)

* * * * *

3.2%

3.1%

3.1%

16:30

Anh

CPI lõi (N)

* * * *

2.7%

Image
icon
iconicon