Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 15/08/2011 - 19/08/2011

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 15/08/2011

6:50

Nhật

GDP quý 2 sơ bộ

****

-0.3%

-0.6%

-0.9%

14:15

Thụy Sỹ

PPI m/m

***

-0.7%

-0.5%

-0.5%

19:30

Mỹ

Chỉ số sản xuất bang New York

***

-7.7

0.5

-3.8

20:00

Mỹ

Dòng vốn dài hạn ròng TIC

****

3.7B

30.4B

24.2B

THỨ BA - 16/08/2011

8:30

Úc

Biên bản họp chính sách tiền tệ

****

 

 

 

13:00

Châu Âu

GDP sơ bộ Đức quý 2

****

0.1%

0.5%

1.3%

15:30

Anh

CPI y/y

****

 

4.3%

4.2%

16:00

Châu Âu

GDP quý 2 sơ bộ

***

 

0.3%

0.8%

19:30

Mỹ

Giấy phép xây dựng

****

 

0.61M

0.62M

19:30

Mỹ

Số nhà khởi công

***

 

0.60M

0.63M

19:30

Mỹ

Giá nhập khẩu m/m

***

 

0.0%

-0.5%

20:15

Mỹ

Tỉ lệ khả năng hữu dụng

***

 

77.0%

76.7%

20:15

Mỹ

Sản lượng công nghiệp

***

 

0.5%

0.2%

THỨ TƯ - 17/08/2011

6:01

Anh

Niềm tin tiêu dùng Nationwide

***

 

 

51

8:30

Úc

Chỉ số giá lương q/q

***

 

0.9%

0.8%

15:00

Châu Âu

Cán cân tài khoản vãng lai

***

 

-3.6B

-5.2B

15:30

Anh

Thay đổi việc làm

****

 

20.2K

24.5K

15:30

Anh

Biên bản họp MPC

****

 

2-0-7

2-0-7

16:00

Châu Âu

CPI y/y

***

 

2.5%

2.5%

19:30

Mỹ

PPI m/m

****

 

0.0%

-0.4%

21:30

Mỹ

Dự trữ dầu thô

***

 

 

-5.2M

THỨ NĂM - 18/08/2011

6:50

Nhật

Cán cân thương mại

***

 

-0.12T

-0.19T

15:30

Anh

Doanh số bán lẻ

****

 

0.3%

Image
icon
iconicon