Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 14/03/2011 - 18/03/2011

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 14/03/2011

9:07

Trung Quốc

Các khoản vay nợ mới

* * * *

563B

604B

1040B

9:30

Anh

Bài phát biểu của thống đốc BOE King

* * * * *

 

 

 

11:30

Nhật

Sản lượng công nghiệp (t/t)

* * * * *

1.3%

2.4%

2.4%

12:00

Nhật

Niềm tin hộ gia đình

* * *

40.6

41.6

41.1

12:48

Nhật

Cuộc họp chính sách tiền tệ

* * * * *

 

 

 

12:48

Nhật

THông báo lãi suất

* * * * *

<0.10%

<0.10%

<0.10%

14:16

Nhật

Cuộc họp bàn của BOJ

* * * * *

 

 

 

17:00

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp (t/t)

* * * *

0.3%

0.4%

0.3%(1)

19:00

Châu Âu

Bài phát biểu của thống đốc Buba, Weber

* * * *

 

 

 

THỨ BA - 15/03/2011

5:05

Úc

Bài phát biểu của thành viên RBA Debelle

* * * *

 

 

 

7:30

Úc

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ

* * * * *

 

 

 

7:30

Úc

Doanh số bán ô tô mới (t/t)

* * * *

0.2%

 

-2.4%(1)

13:30

Châu Âu

CPI Pháp (t/t)

* * *

0.5%

0.6%

-0.2%

16:30

Anh

DCLG HPI (n/n)

* * *

0.5%

3.5%

3.8%

17:00

Châu Âu

Niềm tin kinh tế ZEW của Đức

* * * * *

14.1

16.2

15.7

17:00

Châu Âu

Niềm tin kinh tế ZEW

* * * *

31.0

34.5

29.5

17:00

Châu Âu

Image
icon
iconicon