Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 13/12/2010 - 17/12/2010

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 13/12/2010

4:45

Úc

Bài phát biểu của thống đóc RBA Stevens

* * * * *

 

 

 

7:01

Anh

Giá nhà toàn quốc Rightmove (T)

* * * *

-3.0%

 

-3.2%

15:!5

Thuỵ Sỹ

PPI (T)

* * * *

-0.2%

0.1%

-0.4%

16:30

Anh

PPI đầu vào (T)

* * * * *

0.9%

0.7%

2.2%(1)

18:30

Anh

Bài phát biểu của thành viên MPC Bean

* * * *

 

 

 

THỨ BA - 14/12/2010

0:10

Canada

Bài phát biểu của thống đốc BOC Carney

* * * *

 

 

 

1:30

Châu Âu

Bài phát biểu của thống đốc ECB Trichet

* * * *

 

 

 

7:30

Úc

Niềm tiên kinh doanh NAB

* * * *

6

 

8

7:30

Úc

Số lường nhà bắt đầu xây dựng (Q)

* * *

-13.2%

-5.0%

2.1%(1)

11:30

Nhật

Sản lưởng công nghiệp

* * *

-2.0%

-1.8%

-1.8%

13:30

Châu Âu

CPI Pháp (T)

* * *

0.1%

0.2%

0.1%

13:45

Thuỵ Sỹ

Dự đoán kinh tế SECO

* * * *

 

 

 

16:30

Anh

CPI (N)

* * * * *

3.3%

3.1%

3.2%

16:30

Anh

CPI lõi (N)

* * * *

2.7%

2.6%

2.7%

17:00

Châu Âu

Niềm tin kinh tế ZEW tại Đức

* * * * *

4.3

3.8

1.8

17:00

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp (T)

* * * *

0.7%

1.4%

-0.7%(1)

17:00

Châu Âu

Niềm tin kinh tế ZEW 

* * * *

15.5

10.3

13.8

20:30

Canada

Năng suất lao động (Q)

* * * *

0.1%

0.3%

Image
icon
iconicon