Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 11/10/2010 - 15/10/2010

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 11/10/2010

6:00

Anh

Phát biểu của thống đốc BOE

* * * * *

 

 

 

6:00

Anh

Phát biểu của quan chức MPC

* * * *

 

 

 

6:00

Nhật

Nghỉ lễ

 

 

 

 

7:30

Úc

Lương nhà vay thế chấp được thông qua (T)

* * * * *

1.0%

0.9%

1.7%

13:45

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp Pháp (T)

* * * *

0.0%

0.4%

0.8%(1)

13:45

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp Ý (T)

* * *

1.6%

0%

0.3%(1)

19:00

Canada

Nghỉ lễ

 

 

 

 

19:30

Mỹ

Nghỉ lễ

 

 

 

 

THỨ BA - 12/10/2010

6:01

Anh

Doanh số bán lẻ BRC (N)

* * * *

0.5%

 

1%

7:30

Úc

Niềm tin hộ gia đình

* * * *

10

 

11

12:00

Nhật

Niềm tin hộ gia đình

* * *

41.2

43.9

42.1

13:00

Châu Âu

CPI Đức

* * *

-0.1%

-0.1%

-0.1%

15:30

Anh

CPI (N)

* * * * *

3.1%

3.1%

3.1%

15:30

Anh

Phát biểu của quan chức MPC

* * * *

 

 

 

15:30

Anh

Cán cân thương mại

* * * *

-8.2B

-8B

-8.7B

21:00

Mỹ

Lạc quan kinh tế IBD/TIPP

* * *

46.4

46.7

45.3

23:20

Châu Âu

Phát biểu của thống đốc ECB

* * * *

 

 

 

THỨ TƯ - 13/10/2010

1:00

Mỹ

Kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ

* * * * *

 

 

 

Image
icon
iconicon