Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 11/04/2011 - 15/04/2011

 

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 11/04/2011

6:50

Nhật

Đơn đặt hàng nhà máy lõi (t/t)

* * * *

-2.3%

-0.9%

4.2%

13:45

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp Pháp (t/t)

* * * *

0.4%

0.5%

0.7%(1)

15:00

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp Ý (t/t)

* * *

1.4%

1.4%

-1.7%(1)

16:15

Mỹ

Bài phát biểu của thành viên FOMC, Dudley

* * * *

 

 

 

22:00

Mỹ

Bài phát biểu của thành viên FOMC, Evans

* * * *

 

 

 

22:30

Châu Âu

Bài phát biểu của thống đốc ngân hàng Buba, ông Weber

* * * *

 

 

 

23:15

Mỹ

Bài phát biểu của thành viên FOMC, Yellen

* * * *

 

 

 

THỨ BA - 12/04/2011

6:01

Anh

Doanh số bán lẻ BRC (n/n)

* * * *

-3.5%

 

-0.4%

6:50

Nhật

Biên bản họp bàn chính sách tiền tệ

* * * *

 

 

 

6:50

Nhật

Cho vay ngân hàng (n/n)

* * *

-1.7%

 

-1.9%(1)

6:50

Nhật

Cung tiền M2 (n/n)

* * *

2.7%

2.6%

2.4%

8:30

Úc

Niềm tin kinh tế NAB

* * * *

9

 

14

13:00

Châu Âu

CPI Đức (t/t)

* * *

0.5%

0.5%

0.5%

13:00

Nhật

Ước tính đơn đặt hàng máy móc (n/n)

* * *

49.5%

 

73.9%(1)

15:30

Anh

CPI (n/n)

* * * * *

4.0%

4.4%

4.4%

15:30

Anh

RPI (n/n)

* * * *

5.3%

5.5%

5.5%

Image
icon
iconicon