Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 06/09/2010 - 10/09/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày
06/09/2010 đến 10/09/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 06/09/2010

1:00

Châu Âu

Phát biểu của chủ tịch ECB Trichet

* * * *

 

 

 

7:30

Úc

Niềm tin kinh doanh NBNZ

* * *

0.2%

 

0.1%

8:30

Úc

Nghỉ lễ

* * * * *

2.6%

 

1.3%

15:30

Châu Âu

Tài khoản vãng lai

* * *

7.6

9.3

8.2

19:30

Canada

Nghỉ lễ

 

 

 

 

19:30

Mỹ

Nghỉ lễ

 

 

 

 

THỨ BA - 07/09/2010

6:01

Anh

Doanh số bán lẻ tại BRC (N)

* * * *

1.0%

 

0.5%

6:30

Úc

Chỉ số xây dựng AIG

* * *

43.2

 

43.3

11:30

Úc

Công bố lãi suất

* * * * *

4.5%

4.5%

4.5%

11:30

Úc

Biên bảng họp bàn lãi suất của RBA

* * * * *

 

 

 

12:00

Nhật

Chỉ số hàng đầu

* * *

98.2%

98.3%

99%

12:45

Thuỵ Sỹ

Tỷ lệ thất nghiệp

* * *

3.8%

3.7%

3.8%

17:00

Châu Âu

Đơn đặt hàng công nghiệp Đức (T)

* * * * *

 

0.6%

3.2%

THỨ TƯ - 08/09/2010

6:01

Anh

Chỉ số giá BRC (N)

* * *

1.70%

 

1.50%

6:50

Nhật

Tài khoản vãng lai

* * *

1.46T

1.38T

1.36T

8:30

Úc

Vay mua nhà (T)

* * * * *

1.70%

1.10%

-3.90%

12:00

Nhật

Báo cáo hàng tháng của BOJ

* * * *

 

Image
icon
iconicon