Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 03/01/2011 - 07/01/2011

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 03/01/2011

Cả ngày

Úc

Nghỉ lễ

 

 

 

 

Cả ngày

Nhật

Nghỉ lễ

 

 

 

 

Cả ngày

Thuỵ Sỹ

Nghỉ lễ

 

 

 

 

Cả ngày

Châu Âu

Pháp nghỉ lễ

 

 

 

 

Cả ngày

Châu Âu

Đức nghỉ lễ

 

 

 

 

Cả ngày

Châu Âu

Ý nghỉ lễ

 

 

 

 

Cả ngày

Anh

Nghỉ lễ

 

 

 

 

15:30

Thuỵ Sỹ

SVME PMI

* * * *

59.6

61.7

61.8

16:00

Châu Âu

PMI khu vực sản xuất

* * *

57.1

56.9

56.8

Cả ngày

Canada

Nghỉ lễ

 

 

 

 

22:00

Mỹ

ISM sản xuất

* * * * *

57.0

57.0

56.6

22:00

Mỹ

Chi phí xây dựng (T)

* * *

0.4%

0.2%

0.7%

22:00

Mỹ

Giá cả sản xuất ISM

* * *

72.5

71.2

69.5(1)

THỨ BA - 04/01/2011

5:30

Úc

Chỉ số sản xuất AIG

* * *

46.3

 

47.6

12:30

Úc

Giá cả hàng hoá (N)

* * * *

47.7%

 

45.7%(1)

15:55

Châu Âu

Thay đổi thất nghiệp tại Đức

* * * *

3K

-12K

-8K

16:30

Anh

PMI khu vực sản xuất

* * * * *

58.3

57.3

57.5(1)

16:30

Anh

Cho vay cá nhân (T)

* * * *

0.7B

0.9B

1.5B(1)

Image
icon
iconicon