Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 01/11/2010 - 05/11/2010

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 01/11/2010

5:30

Úc

Chỉ số sản xuất AIG

* * *

49.4

 

47.3

6:50

Úc

Lạm phát M1

* * *

0.3%

 

0.1%

7:30

Úc

Giá nhà toàn quốc (Q)

* * * *

0.1%

0.1%

2.0%(1)

8:00

Trung Quốc

Chỉ số PMI sản xuất

* * * * *

54.7

53.5

53.8

8:30

Nhật

Thu nhập bình quân (N)

* * * *

0.9%

0.5%

0.4%(1)

9:30

Trung Quốc

Chỉ số PMI sản xuất HSBC

* * * *

54.8

 

52.9

12:30

Úc

Giá cả hàng hoá (N)

* * * *

46.0%

 

48.8%(1)

15:30

Thuỵ Sỹ

SVME PMI

* * * *

59.2

59.5

59.7

16:30

Anh

Giá nhà toàn quốc (T)

* * * * *

54.9

53.2

53.4

19:30

Anh

Chỉ số giá cả PCE lõi (T)

* * * *

0.0%

0.1%

0.1%

19:30

Nhật

Chi tiêu cá nhân (T)

* * * *

0.2%

0.4%

0.5%(1)

19:30

Nhật

Thu nhập cá nhân (T)

* * *

-0.1%

0.3%

0.4%(1)

21:00

Nhật

ISM sản xuất

* * * * *

56.9

54.2

54.4

21:00

Nhật

Giá cả xây dựng

* * *

0.5%

-0.5%

-0.2%(1)

21:00

Nhật

ISM dịch vụ

* * *

71.0

70.7

70.5

THỨ BA - 02/11/2010

6:50

Nhật

Kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ

* * * *

 

 

 

10:30

Úc

Công bố lãi suất

* * * * *

4.75%

4.50%

4.50%

10:30

Úc

Biên bản lãi suaart RBA

* * * * *

 

 

Image
icon
iconicon