Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 01/08/2011 - 05/08/2011

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 01/08/2011

Cả ngày

Úc

Nghỉ lễ

 

 

 

 

8:00

Úc

Doanh số bán nhà mới

***

-8.7%

 

-0.2%

8:00

Trung Quốc

PMI sản xuất

****

50.7

50.2

50.9

15:30

Anh

PMI sản xuất

****

49.1

51.1

51.4

16:00

Châu Âu

Tỉ lệ thất nghiệp

***

9.9%

9.9%

9.9%

Cả ngày

Canada

Nghỉ lễ

 

 

 

 

21:00

Mỹ

PMI sản xuất

****

 

55.0

55.3

THỨ BA - 02/08/2011

8:00

Úc

Giấy phép xây dựng

****

 

3.2%

-7.9%

8:30

Úc

Chỉ số giá nhà q/q

***

 

-0.9%

-1.7%

11:30

Úc

Lãi suất tiền mặt

****

 

4.75%

4.75%

11:30

Úc

Báo cáo lãi suất của RBA

****

 

 

 

13:30

Úc

Giá hàng hóa

***

 

 

28.2%

14:15

Thụy Sỹ

Doanh số bán lẻ

****

 

1.6%

-4.1%

15:30

Anh

PMI xây dựng

****

 

53.3

53.6

19:30

Mỹ

Chỉ số giá PCE lõi

***

 

0.2%

0.3%

19:30

Mỹ

Chi tiêu cá nhân

***

 

0.2%

0.0%

THỨ TƯ - 03/08/2011

8:30

Úc

Doanh số bán lẻ

****

 

0.4%

-0.6%

8:30

Úc

Cán cân thương mại

****

 

2.23B

2.33B

15:30

Anh

PMI dịch vụ

****

 

53.3

53.9

16:00

Châu Âu

Doanh số bán lẻ

***

 

0.5%

-1.1%

19:15

Mỹ

Thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP

****

 

102K

157K

21:00

Mỹ

ISM phi sản xuất

****

 

53.9

53.3

21:00

Mỹ

Đơn hàng nhà máy

***

 

-0.4%

0.8%

Image
icon
iconicon