Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 30/07/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

13:00

Anh

Chỉ số giá nhà toàn quốc (T)

*****

0.30%

0.90%

14:55

Châu Âu

Số người thất nghiệp tại Đức

****

44K

31K

16:00

Châu Âu

Niềm tin tiêu dùng

***

-24

-25

19:30

Mỹ

Số người thất nghiệp

*****

578K

554K

Image
icon
iconicon