Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 30/06/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

13:00

Anh

Giá nhà toàn quốc (T)

*****

-0.40%

1.20%

14:55

Châu Âu

Số người thất nghiệp tại Đức

****

42K

1K

15:00

Châu Âu

Cung tiền M3 (N)

****

4.60%

4.90%

15:00

Châu Âu

Vay của khu vực tư (N)

***

2.10%

2.40%

15:30

Anh

Tài khoản vãng lai

****

-6.5B

-7.6B

15:30

Anh

GDP (Q)

*****

-2.20%

-1.90%

16:00

Châu Âu

Dự báo CPI (N)

****

-0.20%

0.00%

16:00

Châu Âu

CPI Ý

***

0.20%

0.20%

16:30

Anh

Phát biểu của Tucker

****

 

 

19:30

Canada

GDP (T)

*****

-0.10%

-0.30%

20:00

Mỹ

Giá nhà toàn quốc (N)

***

-18.60%

-18.70%

20:45

Mỹ

PMI Chicago

****

38.6

34.9

21:00

Mỹ

Niềm tin tiêu dùng CB

*****

56

54.9

Image
icon
iconicon