Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 29/07/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 29/07/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

1:00

Mỹ

Begie Book - khảo sát về tình hình kinh tế các vùng do Fed thực hiện

* * * *

 

 

4:00

Newzealand

Công bố lãi suất

* * * * *

3%

2.75%

4:00

Newzealand

Biên bảng họp bàn lãi suất của RBNZ

* * * * *

 

 

5:45

Newzealand

Cán cân thương mại

* * * *

369M

814M

6:50

Nhật

Doanh số bán lẻ (T)

* * * *

3.3%

2.8%

13:00

Anh

Giá nhà toàn quốc (T)

* * * * *

-0.4%

0.1%

14:55

Châu Âu

Thay đổi lao động Đức

* * * *

-17K

-21K

15:30

Anh

Vay ròng của khu vực tư (T)

* * * *

1.3B

1.5B

15:30

Anh

Lượng nhà vay thế chấp được thông qua

* * *

48K

48K

19:30

Canada

Chỉ số giá cả vật liệu sản xuất (T)

* * * *

1.1%

-7.2%

19:30

Canada

Chỉ số giá cả sản phẩm được bán ra từ nhà sản xuất (T)

* * *

0.6%

0.3%

19:30

Mỹ

Số người thất nghiệp hàng tuần

* * * * *

456K

464K

 

Image
icon
iconicon