Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 29/07/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

Cả ngày

Châu Âu

CPI Đức (T)

****

0.20%

0.40%

15:30

Anh

Vay của khu vực tư (T)

****

0.9B

0.6B

15:30

Anh

Nhà vay thế chấp được thông qua

***

48K

43K

19:30

Mỹ

Đơn hàng lâu bên hạt nhân (T)

*****

-0.10%

1.10%

19:30

Mỹ

Đơn hàng lâu bền (T)

****

-0.60%

1.80%

19:30

Mỹ

Phát biểu của Dudley

****

 

 

21:30

Mỹ

Dự trữ dầu

****

 

-1.8M

Image
icon
iconicon