Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 29/06/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

15:30

Anh

Vay ròng của cá nhân (T)

****

1.3B

1.3B

15:30

Anh

Lượng nhà vay thế chấp thông qua

*****

46K

43K

16:00

Châu Âu

Niềm tin tiêu dùng

****

-30

-31

Image
icon
iconicon