Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 28/12/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 28/12/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

Cả ngày

Úc

Nghỉ lễ ngân hàng

 

 

 

8:30

Nhật

Thu nhập bình quân (N)

* * * *

-1.8%

-1.9%

Cả ngày

Anh

Nghỉ lễ ngân hàng

 

 

 

Cả ngày

Canada

Nghỉ lễ ngân hàng

 

 

 

Image
icon
iconicon