Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 28/10/009

 

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 28/10/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

14:00

Châu âu

Giá nhập khẩu (T)_Đức

* * *

-0.7%

1.3%

All Day

Châu âu

CPI khảo sát (T)_Đức

* * * *

0.1%

-0.4%

19:30

Mỹ

Đơn đặt hàng hóa lâu bền hạt nhân_(T)

* * * * *

0.6%

-0.3%

19:30

Mỹ

Đơn đặt hàng hóa lâu bền (T)

* * * *

1.2%

-2.6%

21:00

Mỹ

Doanh số nhà mới

* * * * *

443K

429K

21:30

Mỹ

Dự trữ dầu

* * * *

1.6M

1.3M

Image
icon
iconicon