Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 28/08/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

15:30

Anh

GDP quí II

* * * * *

-0.8%

-0.8%

15:30

Anh

Chỉ số dịch vụ (3T)

* * *

-0.6%

-1.0%

16:00

Châu âu

Niềm tin tiêu dùng

* * *

-21

-23

19:30

Canada

Tài khoản vãng lai

* * * *

-11.9B

-9.1B

19:30

Mỹ

Chỉ số giá PEC hạt nhân (T)

* * * *

0.2%

0.2%

19:30

Mỹ

Chi tiêu cá nhân (T)

* * * *

0.3%

0.4%

19:30

Mỹ

Thu nhập cá nhân (T)

* * *

0.1%

-1.3%

20:55

Mỹ

Niềm tin tiêu dùng (ĐH Michigan)

* * * *

64.6

63.2

20:55

Mỹ

Lạm phát kỳ vọng (ĐH Michigan)

* * *

 

2.8%

Image
icon
iconicon