Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 27/11/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 27/11/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

14:00

Châu âu

Giá nhập khẩu (T)_Đức

* * *

0.4%

-0.9%

17:00

Châu âu

Niềm tin người tiêu dùng

* * *

-18

-18

17:30

Thụy sỹ

Chỉ báo nền kinh tế của KOF

* * * * *

1.85

1.45

20:30

Canada

Tài khoản vãng lai

* * * *

-12.9B

-11.2B

Image
icon
iconicon