Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 27/07/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 27/07/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

7:00

Úc

Chỉ số hàng đầu CB (T)

* * * *

 

0.1%

13:00

Thuỵ Sỹ

Chỉ số tiêu dùng UBS

* * * *

 

1.74%

13:00

Châu Âu

Môi trường tiêu dùng Đức GFK

* * * *

3.6

3.5

13:00

Châu Âu

Giá nhập khẩu Đức (T)

* * *

0.4%

0.6%

15:00

Châu Âu

Cung tiền M3 (T)

* * * *

-0.1%

-0.2%

15:00

Châu Âu

Vay của khu vực tư (N)

* * *

0.3%

0.2%

17:00

Anh

Doanh số CBI

* * * *

-3

-5

20:00

Mỹ

Giá nhà toàn quốc (N)

* * * *

3.8%

3.8%

21:00

Mỹ

Niềm tin tiêu dùng CB

* * * * *

51.5

52.9

21:00

Mỹ

Chỉ số sản xuất bang Richmond

* * *

20

23

 

Image
icon
iconicon