Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 27/07/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

13:00

Châu Âu

Môi trường tiêu dùng Đức GFK

****

2.9

2.9

13:00

Châu Âu

Giá nhập khẩu Đức (T)

***

0.60%

0.00%

15:00

Châu Âu

Cung tiền M3 (N)

****

3.70%

3.70%

15:00

Châu Âu

Các khoản vay của khu vực tư (N)

***

1.60%

1.80%

21:00

Mỹ

Doanh số nhà mới

*****

354K

342K

Image
icon
iconicon