Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 27/01/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 26/01/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

12:00

Nhật

Họp báo của BOJ

****

 

 

16:30

Anh

Phát biểu của quan chức MPC

****

 

 

18:00

Anh

Doanh số CBI

*****

12 

13 

22:00

Mỹ

Doanh số nhà mới

*****

372K 

355K 

22:30

Mỹ

Dự trữ dầu

****

 

-0.4M

Image
icon
iconicon