Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 26/11/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 26/11/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

All Day

Châu âu

CPI tạm tính (T)_Đức

* * * *

0.0%

0.1%

16:00

Châu âu

Mức cung tiền M3 (N)

* * * *

0.7%

1.8%

16:00

Châu âu

Cho vay cá nhân (N)

* * *

-0.4%

-0.3%

17:15

Châu âu

Phát biểu của chủ tịch Buda_Weber

* * * *

 

 

18:00

Anh

CBI doanh số bán lẻ

* * * * *

12.0

8.0

All Day

Mỹ

Nghi lễ ngân hàng

 

 

 

 

Image
icon
iconicon