Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 26/08/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

13:00

Châu âu

Giá Nhập khẩu (T)_Đức

* * *

-0.9%

0.4%

15:00

Châu âu

Môi trường kinh doanh Ifo_Đức

* * * * *

89.1

87.3

19:30

Mỹ

Đơn đặt hàng công cụ lâu bền hạt nhân

* * * * *

1.1%

1.1%

19:30

Mỹ

Đơn đặt hàng lâu bền (T)

* * * *

3.3%

-2.5%

21:00

Mỹ

Doanh số nhà mới

* * * * *

393K

384K

21:30

Mỹ

Dự trữ dầu

* * * *

 

-8.4M

23:00

Mỹ

Phát biểu của thành viên MPC_Lockhart

* * * *

 

 

Image
icon
iconicon