Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 26/07/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 26/07/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

8:30

Nhật

Cán cân thương mại

* * * *

0.54T

0.42T

13:45

Úc

PPI (Q)

* * * * *

1.5%

1.0%

15:00

Mỹ

Doanh số nhà mới

* * * * *

317K

300K

Image
icon
iconicon