Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 26/06/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

13:00

Châu Âu

Giá nhập khẩu Đức (T)

****

0.30%

-0.80%

Cả ngày

Châu Âu

CPI Đức (T)

*****

0.10%

-0.10%

19:30

Mỹ

Tiêu dùng cá nhân (T)

*****

0.30%

-0.10%

19:30

Mỹ

Thu nhập cá nhân (T)

***

0.30%

0.50%

20:55

Mỹ

Niềm tin tiêu dùng

****

69.2

69

Image
icon
iconicon