Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 26/01/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 26/01/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

14:00

Thụy S

Chỉ s tiêu dùng UBS

****

 

1.28 

 

14:00

Châu Âu

Giá nhập khu (T)

***

0.1% 

0.4% 

14:45

Châu Âu

Tiêu dùng của người dân Pháp

****

0.8% 

-0.1% 

16:00

Châu Âu

Môi trường kinh doanh IFO Đức

*****

95.2 

94.7 

16:00

Châu Âu

Tài khoản vãng lai

****

-2.8B 

-4.6B 

16:00

Châu Âu

Doanh số bán l Ý (T)

***

0.1% 

0.0% 

16:30

Anh

GDP (Q)

*****

0.4% 

-0.2% 

16:30

Anh

Lượng nhà vay thế chp được thông qua BBA

****

45.3K 

44.7K 

16:30

Anh

Chỉ s dch v

***

0.1% 

-0.2% 

16:45

Anh

Phát biểu ca thng đc BOE

*****

 

 

21:00

Mỹ

Chỉ số giá nhà toàn quốc

****

-4.9% 

-7.3% 

22:00

Mỹ

Niềm tin tiêu dùng CB

*****

53.6 

52.9 

22:00

Mỹ

Chỉ s giá sn xut bang Richmond

***

-4 

Image
icon
iconicon