Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 25/12/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 25/12/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

Cả ngày

Thụy sỹ

Nghỉ lễ ngân hàng

 

 

 

Cả ngày

Châu âu

Nghỉ lễ ngân hàng

 

 

 

Cả ngày

Anh

Nghỉ lễ ngân hàng

 

 

 

Cả ngày

Canada

Nghỉ lễ ngân hàng

 

 

 

Cả ngày

Mỹ

Nghỉ lễ ngân hàng

 

 

 

Image
icon
iconicon