Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 25/11/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 25/11/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

14:00

Châu âu

Môi trường tiêu dùng Gfk_Đức

* * * *

4.2

4.0

16:00

Châu âu

Doanh số bán lẻ

* * *

-0.1%

-0.1%

16:30

Anh

GDP quý III

* * * * *

-0.3%

-0.4%

16:30

Anh

Chỉ số dịch vụ (3T)

* * *

0.0%

-0.1%

20:30

Canada

Lợi nhuận công ty (Q)

* * *

 

-6.4%

20:30

Mỹ

Đơn hàng hóa lâu bền hạt nhân (T)

* * * * *

0.7%

1.2%

20:30

Mỹ

Số người thất nghiệp

* * * * *

500K

505K

20:30

Mỹ

Chỉ số giá PCE hạt nhân (T)

* * * *

0.1%

0.1%

20:30

Mỹ

Đơn hàng hóa lâu bền (T)

* * * *

0.5%

1.4%

20:30

Mỹ

Chi tiêu cá nhân (T)

* * * *

0.6%

-0.5%

20:30

Mỹ

Thu nhập cá nhân (T)

* * *

0.2%

0.0%

21:55

Mỹ

Niềm tin tiêu dùng (ĐH Michigan)

* * * *

67.1

66.0

21:55

Mỹ

Kỳ vọng lạm phát (ĐH Michigan)

* * *

 

2.8%

22:00

Mỹ

Doanh số nhà mới

* * * * *

408K

402K

22:30

Mỹ

Dự trữ dầu

* * * *

1.8M

-0.9M

Image
icon
iconicon