Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 25/08/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

13:00

Châu âu

GDP quý II _Đức

* * *

0.3%

0.3%

15:30

Anh

Chấp thuận cho vay thế chấp của BBA

* * * *

37.9K

35.2K

20:00

Châu âu

Niềm tin kinh doang NBB_Bỉ

* * * *

-19.7

-22.8

20:00

Mỹ

Chỉ số giá nhà tổng hợp S&P/CS (N)

* * * *

-16.3%

-17.1%

21:00

Mỹ

Niềm tin tiêu dùng CB

* * * * *

48.1

46.6

21:00

Mỹ

Chỉ số giá nhà (T)

* * *

0.4%

0.9%

21:00

Mỹ

Chỉ số sản xuất bang Richmond

* * *

14

14

23:15

Anh

Phát biểu của thành viên MPC_Bean

* * * *

 

 

Image
icon
iconicon