Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 25/06/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

16:00

Châu Âu

Đơn hàng công nghiệp mới (T)

****

0.00%

-0.80%

19:30

Mỹ

Số người thất nghiệp

*****

605K

608K

19:30

Mỹ

GDP (Q)

****

-5.70%

-5.70%

21:00

Mỹ

Điều trần của Fed

****

 

 

Image
icon
iconicon