Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 24/11/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 24/11/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

12:00

Nhật

Báo cáo hàng tháng của BOJ

* * * *

 

 

14:00

Thụy Sỹ

Chỉ số tiêu dùng của UBS

* * * *

 

63.0%

14:00

Châu âu

GDP quý III_Đức

* * *

0.7%

0.7%

14:50

Châu âu

Chi tiêu tiêu dùng (T)_Pháp

* * * *

0.5%

2.3%

15:15

Thụy Sỹ

Tỷ lệ việc làm

* * * *

3.96M

3.95M

16:00

Châu âu

Môi trường kinh doanh Ifo_Đức

* * * * *

92.6

91.9

16:30

Anh

Chấp thuận cho vay thế chấp của BBA

* * * *

44.0K

42.1K

16:30

Anh

Đầu tư thương mại (Q)

* * * *

-3.5%

-10.2%

16:45

Anh

Báo cáo lạm phát

* * * * *

 

 

17:00

Châu âu

Đơn đặt hàng công nghiệp mới (T)

* * * *

0.7%

2.0%

20:30

Mỹ

GDP quý III tạm tính

* * * * *

2.9%

3.5%

20:30

Mỹ

Chỉ số giá GDP tạm tính (Q)

* * *

0.8%

0.8%

21:00

Châu âu

Môi trường kinh doanh NBB_Bỉ

* * * *

-11.3

-14.2

21:00

Mỹ

Chỉ số giá nhà tổng hợp S&P/CS (N)

* * * *

-9.1%

-11.3%

22:00

Mỹ

Niềm tin tiêu dùng CB

* * * * *

47.6

47.7

22:00

Mỹ

Chỉ số giá nhà (T)

* * *

0.2%

-0.3%

22:00

Mỹ

Chỉ số sản xuất bang Richmond

* * *

10.0

7.0

22:35

Anh

Phát biểu của thống đốc BOE_King

* * * * *

 

 

 

Image
icon
iconicon