Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 24/08/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

8:30

Úc

Doanh số xe mới (T)

* * *

 

5.7%

16:00

Châu âu

Đơn đặt hàng công nghiệp mới (T)

* * * *

1.7%

-0.2%

19:30

Canada

Doanh số bán lẽ hạt nhân (T)

* * * * *

0.2%

0.7%

19:30

Canada

Doanh số bán lẻ (T)

* * * *

0.0%

1.2%

Image
icon
iconicon