Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 24/06/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

15:00

Châu Âu

Tài khoản vãng lai

****

-4.6B

-6.5B

15:00

Châu Âu

Doanh số bán lẻ Ý (T)

***

-0.30%

0.10%

19:30

Mỹ

Đơn hàng lâu bền hạt nhân (T)

*****

-0.20%

0.80%

19:30

Mỹ

Đơn hàng lâu bền (T)

****

-0.60%

1.70%

20:30

Anh

Báo cáo lạm phát

*****

 

 

21:00

Mỹ

Doanh số nhà mới

*****

360K

352K

21:30

Mỹ

Dự trữ dầu

****

 

-3.9M

21:45

Anh

Phát biểu của King

****

 

 

Image
icon
iconicon