Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 23/9/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 23/9/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

All day

Nhật

Nghỉ lễ ngân hàng

 

 

 

13:45

Châu âu

Chi tiêu tiêu dùng (T)_Pháp

* * * *

0.4%

1.4%

14:00

Châu âu

PMI sản xuất tạm tính_Pháp

* * * *

   51.4

  50.8

14:00

Châu âu

PMI dịch vụ tạm tính_Pháp

* * * *

   50.1

  49.3

14:30

Châu âu

PMI sản xuất tạm tính_Đức

* * * *

   51.0

  49.2

14:30

Châu âu

PMI dịch vụ tạm tính_Đức

* * * *

   54.0

  53.8

15:00

Châu âu

PMI sản xuất tạm tính

* * * *

   49.8

  48.2

15:00

Châu âu

PMI dịch vụ tạm tính

* * * *

   50.5

  49.9

15:30

Anh

Cuộc họp của MPC

* * * * *

 0-0-9

 0-0-9

15:30

Anh

Chấp thuận cho vay của BBA

* * * *

 41.1K

 38.2K

16:00

Châu âu

Đơn hàng công nghiệp mới (T)

* * * *

2.1%

3.1%

18:35

Canada

Phát biểu của đại diện BOC_Longworth

* * * *

 

 

19:10

Anh

Phát biểu của thành viên MPC_Barker

* * * *

 

 

20:00

Châu âu

Môi trường kinh doanh NBB_Bỉ

* * * *

-16.30

-18.20

20:30

Mỹ

Phát biểu của bộ trưởng tài chính Geithner

* * * *

 

 

21:30

Mỹ

Dự trữ dầu

* * * *

 

 -4.7M

Image
icon
iconicon