Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 23/11/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 23/11/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

Cả ngày

Nhật

Nghỉ lễ ngân hàng

 

 

 

15:00

Châu âu

PMI sản xuất tạm tính_Pháp

* * * *

55.5

55.6

15:00

Châu âu

PMI dịch vụ tạm tính_Pháp

* * * *

57.7

57.7

15:30

Châu âu

PMI sản xuất tạm tính_Đức

* * * *

51.7

51.0

15:30

Châu âu

PMI dịch vụ tạm tính_Đức

* * * *

51.2

50.7

16:00

Châu âu

PMI sản xuất tạm tính

* * * *

51.3

50.7

16:00

Châu âu

PMI dịch vụ tạm tính

* * * *

52.7

52.6

20:00

Châu âu

Phát biểu của Chủ tịch ECB

* * * *

 

 

20:30

Canada

Doanh số bán lẻ hạt nhân (T)

* * * * *

0.4%

0.5%

20:30

Canada

Doanh số bán lẻ (T)

* * * *

0.6%

0.8%

22:00

Mỹ

Doanh số nhà cũ

* * * * *

5.71M

5.57M

Image
icon
iconicon