Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 23/06/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

13:00

Châu Âu

Môi trường tiêu dùng Đức GFK

****

2.5

2.5

13:45

Châu Âu

Chi tiêu của người dân Pháp (T)

***

-0.10%

0.70%

14:00

Châu Âu

PMI khu vực sản xuất của Pháp

***

44.8

43.3

14:00

Châu Âu

PMI khu vực dịch vụ của Pháp

***

48.7

48.3

14:30

Châu Âu

PMI khu vực sản xuất của Đức

****

41.1

39.6

14:30

Châu Âu

PMI khu vực dịch vụ của Đức

****

46

45.2

15:00

Châu Âu

PMI khu vực sản xuất

***

42.4

43.3

15:00

Châu Âu

PMI khu vực dịch vụ

****

45.8

44.8

15:05

Anh

Phát biểu của Dale

****

 

 

15:30

Anh

Lượng nhà vay thế chấp BBA

****

29.5K

27.7K

19:30

Canada

Phát biểu của Carney

****

 

 

20:00

Châu Âu

Phát biểu của Weber

****

 

 

21:00

Mỹ

Doanh số nhà hiện tại

*****

4.82M

4.68M

21:00

Mỹ

Giá nhà toàn quốc (T)

***

-0.30%

-1.10%

21:00

Mỹ

Chiỉ số sản xuất bang Richmond

****

5

4

Image
icon
iconicon