Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 22/9/2009

           Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 22/9/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

All Day

Nhật

Nghỉ lễ ngân hàng

 

 

 

9:00

Newzeleand

Niềm tin tiêu dùng Westpac

* * * *

 

  106.0

12:45

Thụy Sỹ

Dự báo kinh tế của SECO

* * * *

 

 

13:15

Thụy Sỹ

Cán cân thương mại

* * * *

2.03B

2.21B

15:00

Châu âu

Tỷ lệ thất nghiệp_Ý

* * *

7.7%

7.3%

19:30

Canada

Doanh số bán lẻ hạt nhân (T)

* * * * *

0.1%

1.0%

19:30

Canada

Doanh số bán lẻ (T)

* * * *

0.8%

1.0%

21:00

Mỹ

Chỉ số giá nhà (T)

* * *

0.5%

0.5%

21:00

Mỹ

Chỉ số sản xuất bang Richmond

* * *

   17.0

   14.0

Image
icon
iconicon