Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 22/12/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 22/12/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

14:00

Châu âu

Môi trường tiêu dùng GfK_Đức

* * * *

3.6

3.7

14:00

Nhật

Phát biểu của thông đốc BOJ_Shirakawa

* * * *

 

 

Cả ngày

OPEC

Cuộc họp của OPEC

* * *

 

 

14:15

Thụy sỹ

Cán cân thương mại

* * * *

2.79B

2.44B

16:30

Anh

Tài khoản vãng lai

* * * * *

-8.1B

-11.4B

16:30

Anh

GDP (Q)

* * * *

-0.1%

-0.3%

20:30

Mỹ

GDP (Q)

* * * *

2.8%

2.8%

20:30

Mỹ

Chỉ số giá GDP (Q)

* * *

0.5%

0.5%

21:00

Châu âu

Môi trường kinh doanh NBB_Bỉ

* * * *

-4.3

-8.8

22:00

Mỹ

Doanh số nhà cũ

* * * * *

6.31M

6.10M

22:00

Mỹ

Chỉ số giá nhà (T)

* * *

0.2%

0.0%

22:00

Mỹ

Chỉ số sản xuất bang Richmond

* * *

4.0

1.0

 

Image
icon
iconicon