Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 22/07/2010

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

11:30

Nhật

Hoạt động sản xuất CN (T)

* * *

-0.4%

1.8%

14:00

Châu Âu

PMI sản xuất của Pháp

* * * *

54.1

54.8

14:00

Châu Âu

PMI dịch vụ của Pháp

* * * *

60

60.8

14:30

Châu Âu

PMI sản xuất của Đức

* * * *

58

58.4

14:30

Châu Âu

PMI dịch vụ của Đức

* * * *

54.6

54.8

15:00

Châu Âu

PMI sản xuất

* * * *

55.2

55.6

15:00

Châu Âu

PMI khu vực dịch vụ

* * * *

55

55.5

15:30

Anh

Doanh số bán lẻ (N)

* * * * *

0.5%

0.6%

16:00

Châu Âu

Đơn hàng công nghiệp mới (T)

* * * *

-0.1%

0.6%

19:30

Canada

Doanh số bán lẻ hạt nhân (T)

* * * * *

0.5%

-1.2%

19:30

Canada

Doanh số bán lẻ (T)

* * * *

0.5%

-2.0%

19:30

Mỹ

Số người thất nghiệp hàng tuần

* * * * *

453K

429K

21:00

Châu Âu

Niềm tin tiêu dùng

* * *

-17

-17

21:00

Mỹ

Doanh số nhà cũ

* * * * *

5.15M

5.66M

21:00

Mỹ

Kết quả điều trần của Bernanke

* * * * *

 

 

21:00

Mỹ

Chỉ số hàng đầu CB (T)

* * *

-0.3%

0.4%

21:00

Mỹ

Giá nhà toàn quốc (T)

* * *

-0.3%

0.8%

21:30

Canada

Báo cáo chính sách tiền tệ của BOC

* * * * *

 

 

22:15

Canada

Họp báo BOC

* * * * *

 

 

 

Image
icon
iconicon